Radioastronomi
Print

radiotele.jpg
Onsla rymdobservatorium har utvecklat ett radioteleskop som består av en parabol med 3,2 meters diameter och en hyperkänslig radiomottagare för 21 cm-strålningen från vätgasen i Vintergatans spiralarmar. Antennen kan köras i klassrummet via Internet av lärare som erhållit utbildning i hur laborationen skall utföras. Observationerna kan utföras dygnet runt och är oberoende av moln och regn men däremot av hård blåst. En observation för att upptäcka strålning från vår egen arm och ytterligare ett par till kan göras på 10 sekunder. Ur observationen kan hastighet och avstånd till spiralarmarna erhållas. Med hjälp av ett flertal sådana observationer är det alltså möjligt att framställa en karta över vår Vintergata som är 100000 ljusår i diameter!