Nedladdning
Print

Nedladdning

iconedownload2.pngSenaste version av SalsaJ

SalsaJ är ett program inriktat på att utföra bildbehandling och bildanalys i klassrummet. Det är särskilt lämpat för professionella astronomiska bilder. Programmet är gratis att ladda ner och fritt att använda och förbättra om man vill. En uppdaterad version av programvaran finns på den europeiska EUHOU-sidan, www.euhou.net .Uppdateringen rekommenderas för alla användare.


SalsaJ is a software dedicated to image handling and analysis in the classroom. It is particularly adapted to professional astronomy images. It is a public domain software. It is written in Java and can be used on several platforms for which there is a Java environment. It is based on ImageJ, a free Java software created by Wayne Rasband (Reseach Service Branch, National Institute of Mental health, Bethesda, Maryland, USA).
If you have Java Run Time Environment (JRE, version 1.5 or 1.3, avoid version 1.4), download:Windows XP
SalsaJ_Lite-WindowsXP.zip
Windows 98 or 2000
SalsaJ_Lite-Windows.zip
Linux SalsaJ_Lite-Linux.tgz
Mac SalsaJ_Lite-Mac.tgz
If no, download:


Windows XP SalsaJ-WindowsXP.zip
Windows 98 or 2000 SalsaJ-Windows.zip
Linux SalsaJ-Linux.tgz