Resurslärareombud
Print

Resurslärareombud

En stor målgrupp för projektet är högstadie- och gymnasielärare i de olika deltagarländerna. Dessa s.k. resurslärareombud har genomgått utbildning i samtliga laborationer för att i sin tur kunna lära ut dem till andra lärare. Resurslärarombuden bör sikta på att anordna kurserna så att de ligger inom ramen för de nationella utbildningsmålen. De stöder också det arbete som pilotskolorna utför.

Lista på resurslärareombud.

Lista på bidrag.